Asus BRAVO 9500/DI/512MD2

GeForce 9500GT grafički akcelerator koji je namenjen pre svega računarima namenjenim multimediji i medija centrima. U prilog tome ide i svetlosni senzor i daljinski upravljaš koji su inače nestandardna oprema kod ove klase grafičkih kartica.

SLIČNI PROIZVODI