Garmin Nüvi 550 Europe + SCG Route BUNDLE

Nüvi 500 serija ima različite "modove" korišćenja za automobil, bicikl, nautiku ili pešačenje. Svaki mod se može posebno konfidurisati prilagođavajući uređaj primeni. Nuvi 5xx omogućava prikaz pozicije na putu kao i ostali nüvi uređaji, ali i van puta kao kod ručnih uređaja. Takođe se mogu kreirati rute kroz više tačaka kao kod nüvi 7xx serije. Za razliku od ostalih auto uređaja, nüvi 5xx ima i kompas stranicu za prikaz navigacionih informacija na rutama van puta.

			

SLIČNI PROIZVODI