PRIKAZI

BenQ BL2480T

BenQ BL2480T

Kada se u biznis klasi nađe monitor koji donosi spoj slim dizajna, fleksibilnog podešavanja položaja, visoke rezolucije, te inteligentnih opcija prilagođavanja reprodukcije slike, jasno je da na stolu dobijate znatno više od uobičajenog  kancelarijskog modela…

BenQ W2000

BenQ W2000

Vrhunski multimedijalni projektor baziran na naprednim tehnologijama i Rec. 709 standardum, korisnicima donosi jednu potpuno novu dimenziju pokretnih slika u HD formatu...

Huawei P30 serija

Huawei P30 serija

Svi dostupni modeli iz P30 serije pored snažnog hardvera i superiornog dizajna u stanju su da kreiraju istinski vrhunske fotografije, kao i savršen video materijal u svim podržanim rezolucijama snimanja...

AKTUELNO

 

Vesti

Analiza infrastrukture – put do efikasne konsolidacije sistema

Napisao marko, 2018-07-24 18:47:28 u Novosti

Bez pravilne i pravovremene, odnosno kontinuirane analize sistema ne može se raditi, ni planirati efikasna i ekonomski opravdana konsolidacija sistema. Potrebno je pre svega razumeti da konsolidacija sistema nije pojedinačni događaj, već proces koji je najbolje vršiti iterativno, planski, usklađeno sa potrebama i mogućnostima kompanije. Alat i metodologija koju je kompanija COMING – Computer Engineering nedavno predstavila obezbeđuju preduzećima različitog tipa „popis“ osnovnih IT sredstava, katalog IT servisa (aplikacija), kao i veze koje se uspostavljaju između pomenutih entiteta.

 

Za potrebe razumevanja i interpretacije ovih podataka COMING – Computer Engineering je razvio jedinstvenu uslugu Analiza IKT sistema, koja preduzećima pomaže da pravilno tumače rezultate koje dobijaju iz sistema, pa tako i pravilno definišu svoje potrebe, što se kasnije, kroz plan projekta konsolidacije, mapira na potrebna tehnološko-tehnička i aplikativna rešenja.

 

 

Detaljnu analizu IT infrastrukture kompanije sa predlozima za poboljšanje čini čitav niz aktivnosti koje možete pogledati na ovom link-u. Navedene analize su, po oceni eksperata iz kompanije COMING – Computer Engineering, neophodne da bi se dobio potpun uvid u trenutno stanje IT infrastrukture i napravio održiv plan za dalji razvoj, poboljšanje i simplifikaciju IT infrastrukture kompanije. Izvođenje analize IT infrastrukture obavlja se kroz posebno osmišljenu metodologiju, podržanu odgovarajućim softverskim alatima koji se koriste tokom izvođenja analize, u fazi pisanja preporuka i u daljem životu rešenja.

 

Alat se bazira na CMDB konceptu, sa jedne strane, a sa druge na relacionim bazama i na BI analitici, koja uz pravilan izbor atributa omogućava da se izvrši detaljna analiza sistema i na osnovu nje donesu pravilne odluke. U alat su ugrađeni decenijsko ekspertsko znanje i iskustvo COMING-ovih inženjera, najbolja svetska praksa i konkretni projekti koji su pomoću njega realizovani.

 

Ovo su neki rezultati koji se mogu dobiti iz sistema:

–     CMDB;

–     topologija sistema podrške;

–     topologija fizičke infrastrukture;

–     topologija virtuelne infrastrukture;

–     korelacije između pojedinih gradivnih elemenata, sistema podrške, normativno-tehničkih dokumenata;

–     detaljna analitika gradivnih elemenata sistema.

 

 

Više o kompaniji COMING – Computer Engineering možete saznati na ovom link-u