KATEGORIJE

PRIKAZI

BenQ MH535

BenQ MH535

Iako su multimedijalni projektori suštinski proslavili kompaniju BenQ, ovaj proizvođač u poslednje vreme najveći akcenat stavlja na vrhunske poslovne (biznis) modele koji su već duži niz godina dostupni i domaćim kupcima. Među njime se nalazi i model MH535 za koji proizvođač tvrdi da je jedan od najboljih u klasi i po pitanju kvaliteta slike...

Nokia 5.1 Plus

Nokia 5.1 Plus

Kada se uzme u obzir da pripada budžetskoj  cenovnoj kategoriji, slobodno se može reći da Nokia 5.1 Plus impresionira svojim kvalitetom i radnim performansama...

Oukitel U18

Oukitel U18

Elegantni Oukitel U18 pripada klasi cenovno pristupačnih pametnih telefona, ali sa specifikacijama dovoljnim da zadovolje čak i one zahtevnije korisnike...

AKTUELNO

 

Vesti

Analiza infrastrukture – put do efikasne konsolidacije sistema

Napisao marko, 2018-07-24 18:47:28 u Novosti

Bez pravilne i pravovremene, odnosno kontinuirane analize sistema ne može se raditi, ni planirati efikasna i ekonomski opravdana konsolidacija sistema. Potrebno je pre svega razumeti da konsolidacija sistema nije pojedinačni događaj, već proces koji je najbolje vršiti iterativno, planski, usklađeno sa potrebama i mogućnostima kompanije. Alat i metodologija koju je kompanija COMING – Computer Engineering nedavno predstavila obezbeđuju preduzećima različitog tipa „popis“ osnovnih IT sredstava, katalog IT servisa (aplikacija), kao i veze koje se uspostavljaju između pomenutih entiteta.

 

Za potrebe razumevanja i interpretacije ovih podataka COMING – Computer Engineering je razvio jedinstvenu uslugu Analiza IKT sistema, koja preduzećima pomaže da pravilno tumače rezultate koje dobijaju iz sistema, pa tako i pravilno definišu svoje potrebe, što se kasnije, kroz plan projekta konsolidacije, mapira na potrebna tehnološko-tehnička i aplikativna rešenja.

 

 

Detaljnu analizu IT infrastrukture kompanije sa predlozima za poboljšanje čini čitav niz aktivnosti koje možete pogledati na ovom link-u. Navedene analize su, po oceni eksperata iz kompanije COMING – Computer Engineering, neophodne da bi se dobio potpun uvid u trenutno stanje IT infrastrukture i napravio održiv plan za dalji razvoj, poboljšanje i simplifikaciju IT infrastrukture kompanije. Izvođenje analize IT infrastrukture obavlja se kroz posebno osmišljenu metodologiju, podržanu odgovarajućim softverskim alatima koji se koriste tokom izvođenja analize, u fazi pisanja preporuka i u daljem životu rešenja.

 

Alat se bazira na CMDB konceptu, sa jedne strane, a sa druge na relacionim bazama i na BI analitici, koja uz pravilan izbor atributa omogućava da se izvrši detaljna analiza sistema i na osnovu nje donesu pravilne odluke. U alat su ugrađeni decenijsko ekspertsko znanje i iskustvo COMING-ovih inženjera, najbolja svetska praksa i konkretni projekti koji su pomoću njega realizovani.

 

Ovo su neki rezultati koji se mogu dobiti iz sistema:

–     CMDB;

–     topologija sistema podrške;

–     topologija fizičke infrastrukture;

–     topologija virtuelne infrastrukture;

–     korelacije između pojedinih gradivnih elemenata, sistema podrške, normativno-tehničkih dokumenata;

–     detaljna analitika gradivnih elemenata sistema.

 

 

Više o kompaniji COMING – Computer Engineering možete saznati na ovom link-u